طراح قالب : مدرسه خلّاق
نوشته شده توسط خانم حسینی در تاريخ جمعه بیست و نهم مهر ۱۳۹۰

طرح درس ریاضی پایه چهارم

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه چهارم

موضوع :  هندسه         صفحه :   46     

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آشنایی دانش آموزان با فاصله یک خط از یک نقطه

 

اهداف

رفتاری و جزئی

جزئی: - درک مفهوم فاصله یک نقطه از یک خط

-        تشخیص کوتاه ترین فاصله یک نقطه از یک خط

رفتاری: - دانش آموزان بتوانند فاصله یک نقطه از یک خط را مشخص کنند.

-        نحوه به دست آوردن کوتاهترین مسیر را شرح دهند.

-        کوتاه ترین مسیر را بیان کنند.

 

وسايل كمك آموزشي

تخته سیاه، گچ، خط کش، گونیا

 

الگو و روش

اکتشافی، توضیحی

 

ارزشيابي ورودي

در خصوص نحوه کارکردن با گونیا و نیز رسم عمود منصف سوالاتی از دانش آموزان به عمل می آید.

5

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: پس از کشیدن یک نقطه و یک خط و کشیدن خط های متعدد که نقطه را به خط وصل می کنند از دانش آموزان می خواهد که فاصله بین نقطه و خط را مشخص نمایند و کوتاه تیرن فاصله را پیدا کنند. پس از چندین بار آنها باید این موضوع را کشف کنند که کوتاه ترین فاصله یک نقطه از یک خط، خطی است که از آن نقطه بر آن خط عمود شود.

دانش آموزان: بایستی خطوط مختلف ترسیم شده را اندازه گیری نمایند

کوتاه ترین مسیر را در مثال های داده شده پیدا کنند.

قانون خط عمود از یک نقطه بر خط، کوتاه ترین مسیر می باشد.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

از دانش آموزان انتظار می رود چند نقطه برای خود انتخاب کنند و فاصله آنها را مشخص نمایند به گونه ای که بتوانند بر روی تخته سیاه آن را ترسیم کرده و توضیح دهند.

4

ارزشيابي تكميلي

از هر گروه، یک نفر از دانش آموزان خواسته می شود که با رسم چند نقطه با فواصل مختلف از یک خط، کوتاه ترین مسیر را پیدا نمایند.

5

 

فعالیتهای تکمیلی

 

معلم از هر گروه می خواهد که یک نفر شیوه کاری را که برای اکتشاف کوتاه ترین مسیر دنبال کردند برای سایر بچه ها توضیح دهد. سپس معلم با جمع بندی همه مطالب قانون را بیان کند.

برای آشنایی بیشتر و تعمیق یادگیری از آنان خواسته می شود که در دفتر خود در منزل چند نمونه از این کار را انجام دهند و به کلاس بیاورند.

6

 نوع مطلب :